พาร์ทเนอร์ของเรา

Meta Business Partner

เราได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Meta Business Partnersเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำโฆษณาของคุณให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมส่งมอบคุณค่าด้วยเทคนิคและสิทธิพิเศษที่ Meta มอบให้ผ่านการบริหารแคมเปญโฆษณา

Google Premier Partner

Partner ระดับสูงสุดของ Google โดยบริษัทที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้าน Google Ads ซึ่งผ่านการประเมินและรับการรับรองจาก Google โดยตรงและเป็นการแสดงว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการ ใช้จ่ายของ Google Ads ทั้งด้านการเติบโตด้านรายได้ของบริษัท ลูกค้า และฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหรือรักษาไว้ได้

LINE Agency Partner

เอเจนซี่ที่ได้รับการรับรองจาก LINE ทั้งความสามารถในด้านการตลาดออนไลน์และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีพร้อมที่จะให้คำ แนะนำและดูแลการสื่อสารต่างๆ ของธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้น โดยแบ่งเป็น Agency Partner ที่ช่วยจัดการสื่อสำหรับการ โฆษณาหรือการสื่อสารและ Technology partner ที่มี Developer ช่วยพัฒนา LINE Service ให้เหมาะสมเฉพาะธุรกิจคุณ

TikTok Agency Partner

เราได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Meta Business Partnersเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำโฆษณาของคุณให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมส่งมอบคุณค่าด้วยเทคนิคและสิทธิพิเศษที่ Meta มอบให้ผ่านการบริหารแคมเปญโฆษณา